Startsida  Grundtanke  Bakgrund  Barn ute  Ungdom och vuxna ute  Kullaberg  Samarbetspartners  Kontakt
Barn har rätt att få vara ute mer, eftersom de behöver vår underbara natur och miljö i frihet. Barn har mer behov av frisk luft och fria ytor att röra sig på än vad vi vuxna vanligtvis tar hänsyn till. De behöver röra sig på ojämn mark för att träna och utveckla sina kroppsmuskler. Barn utforskar vår värld med hela sin kropp. Ju mer barnet kan samordna sina kroppsrörelser och får en bra kroppsuppfattning dessto bättre kan de tänka och det leder till en djupare och snabbare utveckling.

Följ med barnen ut, var medupptäckare och mednyfiken i det gröna. Barn är små eller stora forskare som är nyfikna och vill utforska. Vi vuxna måste försöka att inte bryta barnets upptäckarglädje med information och kunskapsförmedling innan vi ser att de kommit in i reflektion.

Naturen erbjuder en miljö som gör att barnet börjar undersöka, fundera och reflektera. Barnen vill och behöver ta in naturen med alla sina sinnen, tex genom roliga aktiviteter, lekar, sånger och egen fri lek. Målsättningen är att barnen ska få en gedigen kunskap om själva livet på ett aktraktivt och tillåtande tillvägagångsätt. När vi går ut är det viktigt att vi har roligt tillsammans. Många barn idag är rädda för att vistas ute, eftersom de inte är vana vid naturen. Förskola och skola är ett kompliment till hemmet och har skyldighet att hjälpa barn som kommer ut för lite med sina föräldrar.

"Idag betraktas upptäcktsfäder och scouting som en befrielse från (eller något i stället för ) skolarbetet. Men de borde vara en obligatorisk del i fostran och komma tidigare i livet. Alla barn bör ha möjlihet att vandra omkring på det här sättet, och låta sig ledas av det som intresserar dem. Det är vår uppgift att väcka detta intresse. Det är inte bra att dela upp livet i två delar och använda armar och ben till lek och huvudet till böcker. Livet bör vara en helhet, speciellt under de tidigaste åren. Att göra denna princip till en del av fostran är särskilt viktigt idag när människor går allt mindre och istället använder sig av alla möjliga färdmedel för att förflytta sig."
( M. Montessori, Barnasinnet, W. Söderström, Osaakeyhtiö, 1999, sid 145 )

© Helen Thorn Jönsson

© Ekoskola, Helen Thorn Jönsson