Startsida  Grundtanke  Bakgrund  Barn ute  Ungdom och vuxna ute  Kullaberg  Samarbetspartners  Kontakt
Under vägens gång växte en tanke att montessori- och vanlig personal i förskolor och skolor vill och behöver fler metoder för att kunna ha mer motivation till sina utevistelse med barnen och ungdomarna.

Idag har jag upptäckt att Maria Montessoris tankar om natur, miljö och fred för barn och ungdomar passar som hand i handske med utomhuspedagogik.

Ekoskolan har skapats eftersom vi behöver lyfta upp vårt sätt att arbeta med barn i förskolor och skolor. Naturen är underbar för oss alla bara vi hittar nykeln till naturdörren. Jag kan hjälpa er på traven att hitta bra lösningar så att ni kan upptäcka friheten med att vara ute.

Jag tycker att naturen är vårt bästa ”lärorum”. Där finns allting vi behöver för att komplettera våra förskolor och skolor.

”Det finns så mycket kunskap om varför man ska röra sig och vistas utomhus att ingen borde kunna motivera varför man ska sitta inne säger Anders Szczepanski vid Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik, Linköpings universitet.
–Skola tycks betyda frihet från rörelse…. man talar om den benlösa generationen och om fetmabomben, om koncentrationssvårigheter och stress.
Varför förändrar inte pedagoger sitt sätt att se på lärande?”
( Lärarförbundets förlag, Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass,2005, sid 88 ) www.uteundervisning.com
www.liu.se/esi/fmup/welcome.html
www.naturskola.se

Nu vill jag hjälpa er att hitta olika sätt att använda naturens rikedomar i undervisningen.
Det finns mycket som talar för att vi ska vara mer ute med barn och ungdomar.
Nu är det dags att öppna våra ögon, så vi kan sätta igång.

Barn och ungdomar längtar efter nya härliga dagar i skog och mark, där de får lära sig om livets alla hemligheter.

”Det är ute i verkligheten, i naturen, i utemiljön som människor lär sig bäst. Det är där man upplever med alla sina sinnen. I naturen både ser, hör, känner, luktar, smakar och förnimmer man allt. Detta främjar både nyfikenhet, kreativitet och samarbete, väcker känslor och får oss att bry oss om miljön, natur- och kulturlandskapet och vår egen historia.
-Utomhuspedagogik ger upplevelser som leder till kunskap som förenar erfarenhet och språkliga begrepp. Det handlar om att” gå ut ur textens rike och in i verklighetens,” som Cormenius sa på 1600 – talet.”
( Lärarförbundets förlag, Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass,
2005, sid 88-89 )

Jan Amos Comenius var en filosof på 1600 –talet som Maria Montessori har tagit många bra metoder och tankar ifrån.

”Utomhuspedagogikens kunskapssyn har också sina rötter i Ellen Key, en stor företrädare för att barn skulle lära på andra sätt än enbart i skolbänken, och i reformpedagogen och filosofen Johan Dewey som drev tesen att man skulle ”gripa för att begripa” ( learning under the skinn ) och röra sig in och ut i samhället. –Historian är full av utomhuspedagoger. Jesus var en. Carl von Linne en annan.” ( Lärarförbundets Förlag, 2005, sid 89-90 )


© Helen Thorn Jönsson
© Ekoskola, Helen Thorn Jönsson